Ca sĩ

RedT

Tên thật
Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày sinh
20/08/2000
Năm hoạt động
Công ty
TKP Entertainment

Mới nhất

Tháng 4 năm 2021
Tình Cer
106607
0
Yêu thích