Rapper

Sassy

Tên thật
Ngày sinh
Năm hoạt động
2019
Công ty
SG PRIDER

Mới nhất

Tháng 6 năm 2021
The Intro
2786
0
Yêu thích
Bài hát