Ca sĩ

Tài Smile

Tên thật
Lưu Minh Tài
Ngày sinh
06/06/1987
Năm hoạt động
Công ty

Mới nhất

Tháng 7 năm 2021
Cục Đá
230323
0
Yêu thích
Bài hát