Ca sĩ

TDK

Tên thật
Trần Dũng Khánh
Ngày sinh
14/9/1992
Năm hoạt động
Công ty

Mới nhất

Tháng 7 năm 2021
Biệt Phủ
169701
0
Yêu thích