Rapper

Thành Draw

Biography

Thông tin đang được cập nhật.

Xem đầy đủ
Tên thật
Nguyễn Tiến Thành
Ngày sinh
1997
Năm hoạt động
Công ty