Ca sĩ

Trần Mạnh Tuấn Saxophone

Tên thật
Trần Mạnh Tuấn
Ngày sinh
07/05/1970
Năm hoạt động
Công ty

Mới nhất

Tháng 6 năm 2021
Rừng
551523
0
Yêu thích
Bài hát