Rapper

Weeza

Biography


Xem đầy đủ
Tên thật
Đào Minh Hiếu
Ngày sinh
1998
Năm hoạt động
Công ty

Mới nhất

Tháng 4 năm 2021
Mặc Kệ Cả Thế Giới
278595
0
Yêu thích
Bài hát