Rapper

Yuno BigBoi

Biography


Xem đầy đủ
Tên thật
Nguyễn Anh Vũ
Ngày sinh
1996
Năm hoạt động
2011
Công ty